Digital Service Provider

Privacy Policy

Digitial Service Provider (hierna DSP) doet haar best om er voor te zorgen dat er op zodanige wijze met uw persoonsgegevens wordt omgegaan dat uw privacy zo veel als mogelijk wordt beschermd en gewaarborgd. DSP houdt alleen die persoonsgegevens bij die zij nodig heeft om u van dienst te kunnen zijn, voor het bijhouden van webstatistieken en om te kunnen voldoen aan de verplichte vereisten.

Communicatie via e-mailverkeer
DSP bewaart e-mailberichten die u naar ons verzendt op een beveiligde mailserver. Het kan voorkomen dat wij persoonlijke gegevens bij u opvragen die relevant zijn voor die diensten van DSP. Dit maakt het voor ons mogelijk om uw vragen te beantwoorden en de diensten van DSP naar het best van ons kunnen uit te voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van DSP of die van een derde partij waarmee DSP een verwerkersovereenkomst heeft opgesteld.

Inzage persoonsgegevens
De Wet bescherming persoonsgegevens geeft je het recht op inzage in je persoonsgegevens. Dit betekent dat DSP desgevraagd inzage verschaft in welke persoonsgegevens er van je zijn geregistreerd en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden verwerkt. 

Verstrekking aan derden
DSP houdt geen unieke persoonsgegevens bij (bijvoorbeeld uw naam of e-mail adres), tenzij u daarvoor kiest en deze informatie specifiek vermeldt. Alle gegevens die u zelf op onze website invoert, komen terecht bij DSP. DSP stelt zonder uw toestemming uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking. 

Wijzigingen
DSP houdt zich het recht voor ten allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring overeenkomstig geldende wet- en regelgeving. Controleer daarom deze webpagina van tijd tot tijd om te zien of er veranderingen zijn opgetreden.

Mocht u vragen hebben dan kunt u deze mailen naar info@digitalserviceprovider.nl.